FAG 进口轴承 相关产品

FAG 进口轴承

FAG 圆柱滚子轴承 NJ2318-E-TVP2 + HJ2318-E INA 套 PAP2430-P10 FAG 止推轴承座 BND2248-H-W-T-BF-S FAG 止推轴承座 BND3144-H-C-T-AF-S FAG 球面滚子轴承 23092-B-K-MB + AHX3092G INA 推力圆柱滚子和保持架组件 K81164-M INA 滚轮 LR605-2RSR INA 止推轴承座单元 RASE45 INA 滚针轴承 RNA6916-ZW FAG 止推轴承座 SNV240-L + 2322-K-M-C3 + H2322X315 + DHV522

INA 直线导轨

相关型号:22320-EAS-K-M-C3  SL182960  KGHK25BPPAS  6303-2RSR  23034-ES-TVPB-C3  为了决定导引系统的尺寸, 首要考虑载荷的级别和类型以及对滑块寿命和滑块可靠性的要求。